Kıbrıs'ta Yaşamış Toplumlar - eski Kıbrıs Haritası

Kıbrıs’ta Yaşamış Toplumlar

Kıbrıs’ta Yaşamış Toplumlar sadece Türkler ve Rumlar değildir. Eski çağlardan itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel zenginliği oldukça fazla olan Kıbrıs adasında Ermeniler, Çingeneler, Maruniler, Latinler, Pontus’lular gibi birçok toplum yaşamıştır. Coğrafi konumu nedeniyle birçok kez el değiştirmiş bir ada olan Kıbrıs’ta şimdiye kadar sayılamayacak ölçüde birçok toplum ve medeniyet yer almıştır. Bunlardan bazılarına yazının devamında yer vereceğiz. Eğer bu tarihi adayı yakından görmek istiyorsanız uygun fiyata uçaklı Kıbrıs paketlerinden birini seçerek ziyaret edebilmeniz mümkün olmaktadır.

Pontus’lular

Osmanlı Devleti’nden göçen Pontus’lular hem Yunanca hem de Türkçe biliyorlardı. Gürcistan’da, Kafkasya’da ve İmparatorluğun diğer yerlerinde Türk halklarıyla iletişimde Türkçe kullanan Pontus’lular, zamanla Yunan dilinden Azak denizi ve diğer bölgelerdeki Greklerden uzak kalmaları nedeniyle uzaklaşmışlardır. SSCB2nin dağılmasından sonra Yunanistan üstünden ya da doğrudan Kıbrıs’a ortalama 20 bin Pontus’lu insan yerleşti. Çağdaş Türkçeye çok yakın bir dil olan Bizimce, bizim dilce, Musurmance dilini konuşan Pontus’lular, Kıbrıs adasında asimilasyona uğrasalar da, genelde Türkçe dilini konuşmaya devam etmektedirler. Pontus halkının da yer aldığı bu adada uygun Kıbrıs otellerinden birinde konaklama şansınız bulunmaktadır.

Çingeneler (Romanlar)

Romanlar, yani Çingeneler Kıbrıs adasının en ilginç tarihine sahip halklardan biridir. Kıbrıs’ta romanlar, Lüzinyan zamanında da varlıklarını sürdürmekteydiler. Ancak edinilen bilgilere göre Romanların genelde Osmanlı Devleti zamanında Kıbrıs adasına geldikleri bilinmektedir. Kıbrıslı Romanların Ortodoks olup Yunan dilini konuşanlarına Mandi, Müslüman olup da Türkçe dilini konuşanlarına da Gurbet denmektedir. Çingeneler, her zaman Kıbrıslı Türklerin parçası sayılmaktadırlar çünkü Türkçe konuştukları ve Müslüman geleneklerine bağlıdırlar.

Latinler

Venedik ve Lüzinyan zamanında Kıbrıs adasına yerleşen Roma Katolik Kilisesi’nin Avrupalı mensuplarından oluşan Latinler, atalarının bıraktığı mirasların özellikle Osmanlı Devleti döneminde Rumlar ve Osmanlılar tarafından Kıbrıs’ta paylaşılmasına tanık oldular. O dönemde Osmanlı Devleti, Latinleri İslam’ı seçmeye ya da Kıbrıs Ortodoks Kilise’sine mensup olamaya zorlamışlardı. Ülkemizin en büyük ve en muhteşem kiliselerinin sahibi Latinlerdir. Müslüman ve Ortodoks olmayı reddeden Latinler dinlerini ve kültürlerini bugüne taşımayı başarmış bir toplumdur. Kıbrıs adasında yaklaşık 5 bin civarında Kıbrıslı Latin olduğu bilinmektedir. Latinlerin de yer aldığı bu adaya Kıbrıs turlarından biriyle gidebilirsiniz.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir