Kıbrıs Kültürel Yapısı - Lala Mustafa Paşa Cami

Kıbrıs’ta Konuşulan Diller

Kıbrıs Kültürel Yapısı

Kültürlerin çeşitlilik göstermesi; Kıbrıs’ta konuşulan diller, tarih, inanç gibi kriterler üzerinden yapılan araştırmalar ile somut olarak ortaya konulabilir. Ülkenin farklı ülkelerden etkilenmiş olduğu Kıbrıs’ta yaşayan kültürler açısından zenginlik yaratmıştır. Kültürün ögeleri üzerinden inceleme yapıldığında, çeşitli ülkelerin Kıbrıs’ın değişimine katkısının olduğunu söyleyebiliriz.

Kıbrıs Kültürel Yapısı

Kıbrıs’ta Konuşulan Diller

Kültürün en önemli ögesi dildir. Çeşitli dillerin konuşuluyor olması, ülkede farklı kültürel toplulukların olduğunu göstermektedir. Kıbrıs turları, ülkenin sahip olduğu farklı kültürel yapı sayesinde gerçekleşmektedir. Farklı kültürlerin sayesinde Kıbrıs’ta konuşulan diller aşağıda verilmiştir.

Türkçe

Ülkenin kuzey kısmı Türkçe konuşuyor. O bölgede çok fazla Türk olması sebebiyle, ülkenin resmi dilleri arasında Türkçe bulunuyor.

Yunanca

Kıbrıs’ta konuşulan diller arasında Yunanca da bulunuyor. Yunancanın ağız türü olan Rumca, ülkede yoğun olarak Rumlar tarafında konuşuluyor. Güney kısım için Rumcanın tercih edildiğini söyleyebiliriz. Uçaklı Kıbrıs paketleri ile ülkeye giriş yaparak, konuşlan dillerde olan farklılıkları görebilirsiniz.

İngilizce

Sömürge altında kalmış olduğu İngiltere, Kıbrıs’ın dilini etkilemiştir. Kıbrıs’ta İngilizce resmi dil değildir; ancak çok sayıda kişi tarafından konuşulabiliyor.

Kıbrıs Kültürel Yapısı

Kıbrıs’ta Geleneksel Yapılar

Kültürü geleneksel olarak yaşatmak önemlidir. Kıbrıs’ta bulunan tarihi yapılarda ülkelerin etkisi büyüktür.

Osmanlı Devleti

1571 yılından sonra ülkeyi fethetmiş olan Osmanlı Devleti, Kıbrıslılara yapılan eziyetleri son buldurmuştur. Özgür bir ortamda yaşamalarını sağlamıştır. Zarar gören tarihi yapıların onarılmasını sağlamıştır. Kıbrıs’ta yaşan kültürler göz önünde bulundurulduğunda; ülkede çok sayıda han, hama, cami gibi öğelerin olması Osmanlı ile ilişkilendirilecektir.

İslami Yapılar

Arapların tarihsel süreçte Kıbrıs’ı fethettiği biliniyor. Bu dönemden kalan yapıların olması, Arapların etkisinin olduğunu gösteriyor.

Kültür Zenginliğinin Kıbrıs’a Etkisi

Farklı kültürlerin bulunuyor olması, turizmin gelişmesini sağlamıştır. Dünya çapında tanınmıyor olması, turizmin önüne geçememiştir. Türkiye üzerinden Kıbrıs’a girişler mümkündür. Kıbrıs otelleri gelişiminin en temel neden, ülkeye turist akışının olmasıdır. Kıbrıs’ta konuşulan diller gibi kültürel etkileri otellerde de görebilirsiniz. İngiliz prizlerinin yaygın olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında ülkede trafiğin soldan akıyor olması da İngilizlerin etkisinden kaynaklanmıştır. Kıbrıs’ta yaşayan kültürler ülke için önemli zenginlik kaynağı olmuştur. Tarihi gezilerinizde farklı dini inançların mimari yapılarını göreceksiniz. Farklı dillerin konuşuluyor olduğunu duyacaksınız.

Kıbrıs Kültürel Yapısı

 

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir