Kıbrıs’ta inanılan dinler - Türk ve Kuzey Kıbrıs Bayrakları

Kıbrıs’ta inanılan dinler

Kıbrıs’ta inanılan dinler en az barındırdığı kültürler kadar çeşitlidir. İnanç anlamında Kıbrıs’ın günümüzdeki bakışı özgürlüğün ön plana çıktığı bir bakıştır. Dini özgürlük Osmanlı Devleti tarafından ülkenin fethedilmesi ile başlamıştır. Öncesinde dini yapının zorlamalar ile ayakta tutulmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Ortodoks ve Frenkler Kıbrıs’ta inanılan dinler açısından bir kısırlaştırılma olması için elinden geleni yapmıştır. Bu zorlamaların yıkılması ile birlikte gelişmeler yaşanarak, din özgürlüğü sağlanmıştır.

Kıbrıs ve İslam

Ülkenin neredeyse tamamının Müslüman olduğunu söyleyebiliriz. Oranlara bakıldığında %99’a kadar çıkmış olan İslam inanışı görülüyor. Ülkeye Müslümanlığın girişinin Arapların fethi ile olduğunu söyleyebiliriz. O tarihten itibaren İslam eserleri de ülkede yer almaya başlamıştır. İslam eserleri sayesinde ülkenin Kıbrıs turları adı altında geziler ile turist kabul etmesi mümkün olmuştur. Tarihsel gezilerde, ülkenin yaşamış olduğu dini çeşitliliğin önemi büyüktür.

-Ülkedeki Dini Eserlerin Korunması

Kıbrıs 1571 yılı itibariyle Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kıbrıs’ta 1192 ile 1489 arasında hüküm sürmüş olan Frenkler ve 1489 ile 1571 arasında hüküm sürmüş olan Ortodokslar; ülkenin neredeyse dini eserlerinin yok olma noktasına gelmesine neden olmuştur. İnanç zorlamaları, halka yapılan baskılar; Osmanlı Devleti ile sonlandırılmıştır. Osmanlının eserleri koruyucu politikası ile günümüzde uçaklı Kıbrıs paketleri şeklinde oluşumların gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ülkeye giden turistlere tarihsel anlamda gösterilen eserler, korunma altına alınarak bu günlere kadar taşınmıştır. İnsanlar gezeceği yerde Kıbrıs’ta inanılan dinler etkisinin yoğun olduğunu görecektir. Hem cami hem de kiliseler bağlamında tarihi bir gezi yapabilirsiniz.

Kıbrıs ve İnanç Turizmi

Tarihsel süreçte ülkede farklı ülkelerin etkisinin görülmesi, dini çeşitliliğin yaşanmasına neden olmuştur. Bu sayede ülkenin turizm anlamında gelişmesi sağlanmıştır. En çok eserlerin İslam alanında olduğunu söyleyebiliriz. Kıbrıs otelleri ile konaklama sağlayacak olduğunuz gezilerinizde, Osmanlı zamanından kalma çok sayıda han, hamam, cami, tekke gibi eserler bulunmaktadır. Ayrıca önceki dönemlerden korunmayı başarmış olan kiliselerin de olduğunu söyleyebiliriz. İslami eserlerin yoğun olması, Osmanlı’dan önce Arapların da bu kara parçasını fethetmesinden kaynaklanıyor. O zamandan kalan Hz. Ömer Tekkesi, Sultan Tekkesi gibi tarihi eserler bulunuyor. Kıbrıs’ta inanılan dinler sayesinde, inanç turizminin gelişimi büyük oranda yaşanmıştır.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir